Ved dødsfall

Det å miste noen man er glad i er for mange begynnelsen på en vanskelig tid. Vi blir fylt med mange og ukjente tanker og følelser som kan være vanskelige å håndtere.

Midt i denne tiden blir man stilt ovenfor mange praktiske gjøremål. Dette gjelder både i tilknytning til gjennomføring av en seremoni og i kontakt med offentlige myndigheter.

Vår oppgave er å bistå dere i denne tiden, legge til rette for at det blir gjennomført en seremoni i tråd med de ønsker dere har om begravelse eller bisettelse. Vi påser at alle offentlige etater blir underrettet i henhold til lover og regler samt hjelpe med alt som skulle dukke opp av spørsmål rett etter et dødsfall.

Vi har 24 timers telefonvakt på 224 24 224, slik at du kan alltid kontakte oss – hele døgnet, hver dag, hele året.