Kistetransport

Som del av den prak­tiske gjen­nom­fø­ringen står vi for trygg og respekt­full trans­port av den avdøde. Dette er som regel til stedet hvor sere­mo­nien holdes, samt til grav­sted eller krema­to­rium i etter­kant av sere­mo­nien. Skjeer døds­fallet i hjemmet eller på insti­tu­sjon må vi trans­por­tere kisten midler­tidig til nærmeste sykehus eller kapell.

Vi trans­por­terer også kister over lengre avstander innen­lands og utenlands.