Kistetransport

Som del av den praktiske gjennomføringen står vi for trygg og respektfull transport av den avdøde. Dette er som regel til stedet hvor seremonien holdes, samt til gravsted eller krematorium i etterkant av seremonien. Skjeer dødsfallet i hjemmet eller på institusjon må vi transportere kisten midlertidig til nærmeste sykehus eller kapell.

Vi transporterer også kister over lengre avstander innenlands og utenlands.