Transport – Norge

LAlléen Begravelses­byrå tar hånd om alle prak­tiske forhold i forbin­delse med trans­port av avdøde i Norge.

Det trans­por­teres med bil over forholdsvis lange avstander før det lønner seg å benytte fly eller tog.

Trygde­kon­toret dekker trans­port hjem hvis man dør under besøk eller reise, med unntak av egen­andel på kr 2.272,- Dette gjelder innenfor Norden. Utenfor Norden må man dekke hjem­trans­port selv, eller gjennom reiseforsikring.

Hvis man dør der man bor, men ønsker å grav­legges et annet sted, må man dekke alt selv.

Venn­ligst kontakt oss for å gjøre en avtale.

Ta kontakt på vår døgn­åpne telefon 224 24 224