Transport – Norge

LAlléen Begravelsesbyrå tar hånd om alle praktiske forhold i forbindelse med transport av avdøde i Norge.

Det transporteres med bil over forholdsvis lange avstander før det lønner seg å benytte fly eller tog.

Trygdekontoret dekker transport hjem hvis man dør under besøk eller reise, med unntak av egenandel på kr 2.272,- Dette gjelder innenfor Norden. Utenfor Norden må man dekke hjemtransport selv, eller gjennom reiseforsikring.

Hvis man dør der man bor, men ønsker å gravlegges et annet sted, må man dekke alt selv.

Vennligst kontakt oss for å gjøre en avtale.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 224 24 224