Tro og livssyn

Norge er et flerkulturelt samfunn og det er store variasjoner og et rikt mangfold innen de ulike livssynene. Vi i Alléen Begravelsesbyrå har inngående kunnskap om gravferdskikkene innen de fleste trosretninger. Dette er viktig for oss slik at vi kan vise korrekt fremferd ved dødsfall og gravferd.

Gravferdsloven bestemmelser om plikter, rettigheter og ansvar for den døde gjelder uavhengig av hvilket livssyn den avdøde har. Alle praktiske, tekniske og hygieniske krav gjelder uavhengig av trosretning, noen som er akseptert av alle trossamfunn registrert i Norge. Dette medfører at enkelte forhold og innretninger ved gravferden avviker noe fra opprinnelige ritualer for å møte myndighetenes krav og begrensninger når gravferden gjennomføres i Norge.