Transport av døde fra utlandet

Alléen Begravelsesbyrå tar hånd om alle praktiske forhold i forbindelse med transport og hjemsendelse av utlendinger som bor i Oslo og Akershus.

Vi trenger avdødes pass og navn på mottaker av kisten i hjemlandet.

Vennligst kontakt oss for å gjøre en avtale.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 224 24 224