Transport – hjemsendelse

Alléen Begravelses­byrå tar hånd om alle prak­tiske forhold i forbin­delse med trans­port og hjem­sen­delse av utlen­dinger som bor i Oslo og Akershus.

Vi trenger avdødes pass og navn på mottaker av kisten i hjemlandet.

Venn­ligst kontakt oss for å gjøre en avtale.

Ta kontakt på vår døgn­åpne telefon 224 24 224