Alléen Begravelsesbyrå AS – trygt, personlig og verdig.

Alléen Begravelses­byrå er et tradi­sjo­nelt byrå for Oslo, Asker, Bærum, Follo, Rome­rike, Kongs­vinger og omegn.

Vi tilbyr også mulig­heten til å plan­legge begra­velse og biset­telse online hele døgnet. Ønsker man heller en tradi­sjo­nell samtale hjemme eller på et av våre kontorer kan vi tilby dette til de samme lave prisene med kun tillegg for samtalen. Ved spørsmål i forbin­delse med begra­velser hjelper vi gjerne til via telefon eller mail post@alleenbegravelsesbyraa.no.

Vil du plan­legge begra­velse via telefon?
Tlf 224 24 224 

Alléen Begravelsesbyrå tilbyr også muligheten til planlegging online

Slik er gangen når du bestiller begra­velse online:
1. Bestil­ling
 • Bestill kiste og evnt urne, blomster, programmer.
 • Fyll ut kontaktinfo.
2. Kontakt
 • Vi kontakter deg pr telefon og avtaler den videre gangen. Herunder tid og sted for sere­mo­nien, avtaler med prest og kirke­gård, samt alle andre spørsmål.
3. Vi tar over
 • Vi ordner resten og du kan konsen­trere deg om dine og avskjeden.
Ønsker du heller et tradi­sjo­nelt møte med begravelses­byrå, ring oss på 224 24 224

Det er lov å være prisbevisst når man planlegger begravelse!

Du kan tilpasse begra­velsen din til å være på riktig budsjett for deg, noe som er viktig når man er pris­be­visst. Vi har satt opp tre forskjel­lige forslag til oppsett for begra­velse og en for grav­ferd uten sere­moni. Man står selv­føl­gelig helt fritt til å gjøre endringer i alle oppsettene.
Begra­velse med sere­moni fra kr 16.495,-. Grav­ferd uten sere­moni fra kr 8.495,-.

Tre forslag på ferdige oppsett for begravelse, inkludert seremoni:

ENKEL

Begra­velse, inklu­dert seremoni.

Prisen inklu­derer:

 • Kiste (Toten 8).
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til seremonisted
 • 50 programmer.
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni.
 • Byråets hono­rarer.
 • Hygiene- og miljøtillegg.
 • Videre­for­midlig av ny inskripsjon.

Kr 16.495,-

LES MER
VANLIG

Begra­velse, inklu­dert seremoni.

Prisen inklu­derer:

 • Kiste (Toten 4).
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til seremonisted.
 • Stor kiste­de­ko­ra­sjon.
 • 2 pene buketter til pynt i seremonien.
 • 50 programmer.
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni.
 • Byråets hono­rarer.
 • Hygiene- og miljøtillegg.
 • Videre­for­midlig av ny inskripsjon.

Kr 22.990,-

LES MER
PÅKOSTET

Begra­velse, inklu­dert seremoni.

Prisen inklu­derer:

 • Kiste (Lilje 67).
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til seremonisted.
 • Påkostet kiste­de­ko­ra­sjon.
 • 2 pene deko­ra­sjoner til pynt i seremonien.
 • 50 programmer.
 • Solist – Solisten vil også være forsanger under seremonien.
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni.
 • Byråets hono­rarer.
 • Hygiene- og miljøtillegg
 • Videre­for­midlig av ny inskripsjon.

Kr 28.690,-

LES MER
Alléen Begravelsesbyrå AS

Vi vet at når man mister noen man er glad i kan det være godt å få raske og trygge svar på ting man lurer på, derfor kan du treffe oss 365 dager i året på vår døgn­åpne telefon. Alléen Begravelses­byrå har kontorer i Oslo, Høvik, Jess­heim, Oppa­ker­moen, Eids­voll, Nanne­stad, Rælingen og Kongs­vinger. Vår kontortid er mandag til fredag kl. 08.00–16.00, samt lørdag og søndag etter avtale. Vi har også mulighet til å møte de pårørende i deres nærmiljø, så om ønskelig kommer vi gjerne på hjemme­besøk. Tid og sted for samtale bestemmer dere.

Vi kan bistå og gi svar på forhold dere kanskje er usikre på. Alt det prak­tiske kan trygt over­lates til oss – både det som har med selve bisettelsen/begravelsen å gjøre, samt det som skal ordnes av papirer mot offent­lige kontorer.

TA KONTAKT VÅR DØGNÅPNE TELEFON 224 24 224

Tinde Gravstein
TINDE GRAVSTEIN

TINDE GRAVSTEIN er et samar­beide mellom Eide Stein, Lunden Begravelses­byrå, Alléen Begravelses­byrå og Maura Blomster og Begravelses­byrå. Vi er et av Norges største selskaper innen salg og bear­bei­ding av stein. Vårt forret­ningsmål er å være best på kvalitet og service, samtidig som vi tilbyr vakre monu­menter til de beste prisene på markedet.

Vi bruker moderne maskiner og har høy produk­sjons­kva­litet – og mer enn 100 års erfa­ring innen hånd­verk. Våre ferdig­heter er for din sikkerhet – og vi tør påstå at ingen opprett­holder et høyere nivå av kvalitet og service i Norge.

Vi leverer over hele landet. Samme lave priser i hele Norge. Grav­minner fra 6500,-

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 224 24 224

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
224 24 224

Ofte stilte spørsmål om begravelse

Se alle spørsmål og svar besvart av Alléen begravelsesbyrå.

Nei. Hvis pårørende ønsker kan vi komme på hjemme­besøk. Hvis etter­latte bor langt borte, kan vi også plan­legge begra­velsen over telefon.

Ja, ihht loven skal grav­ferden gjen­nom­føres innen 10 dager. Helg og hellig­dager regnes ikke med. Ved særskilte behov kan det søkes om utset­telse hos kirkegårdsmyndigheten.

Fami­lien har ansvaret for å begrave sine døde.

Grav­ferds­lo­vens § 9 regu­lerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

”Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæ­ring fast­sette hvem som skal ha rett til å sørge for egen grav­ferd. Erklæ­ringen skal være under­skrevet og datert. Dersom det ikke fore­ligger erklæ­ring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge grav­ferden: ekte­felle / samboer som har levd i ekte­skaps­lig­nende forhold, barn, foreldre, barne­barn, beste­for­eldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.”

Nei, du trenger ikke å ha en begra­vel­ses­se­re­moni. Det er pårørende som avgjør hvordan avskjeden skal være.

Har du andre spørsmål, venn­ligst bruk kontakt­skje­maet nedenfor.

Anmeldelser – Alléen Begravelsesbyrå AS

Kontakt­skjema

I tillegg til vår døgn­åpne telefon kan vi også nås via vårt kontakt­skjema. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]alleenbegravelsesbyraa.no

Kontakt Alléen begravelsesbyrå: 

Send en melding så svarer vi deg i løpet av dagen.

Kontakt­skjema

I tillegg til vår døgn­åpne telefon kan vi også nås via vårt kontakt­skjema. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]alleenbegravelsesbyraa.no