Alléen Begravelsesbyrå AS – trygt, personlig og verdig.

Alléen Begravelses­byrå er et tradi­sjo­nelt byrå for Oslo, Asker, Bærum, Ski, Ullens­aker, Eids­voll, Nanne­stad, Maura, Nes, Sørum, Lille­strøm, Skedsmo, Fetsund, Rælingen, Enebakk, Kongs­vinger og omegn.

Vi tilbyr også mulig­heten til å plan­legge begra­velse og biset­telse online hele døgnet. Ønsker man heller en tradi­sjo­nell samtale hjemme eller på et av våre kontorer kan vi tilby dette til de samme lave prisene med kun tillegg for samtalen. Ved spørsmål i forbin­delse med begra­velser hjelper vi gjerne til via telefon eller mail post@alleenbegravelsesbyraa.no.

Vil du plan­legge begra­velse via telefon?

Tlf 224 24 224

Alléen Begravelsesbyrå tilbyr også muligheten til planlegging online

Slik er gangen når du bestiller begra­velse online:
1. Bestil­ling
 • Bestill kiste og evnt urne, blomster, programmer.
 • Fyll ut kontaktinfo.
2. Kontakt
 • Vi kontakter deg pr telefon og avtaler den videre gangen. Herunder tid og sted for sere­mo­nien, avtaler med prest og kirke­gård, samt alle andre spørsmål.
3. Vi tar over
 • Vi ordner resten og du kan konsen­trere deg om dine og avskjeden.
Ønsker du heller et tradi­sjo­nelt møte med begravelses­byrå, ring oss på 224 24 224

Det er lov å være prisbevisst når man planlegger begravelse!

Du kan tilpasse begra­velsen din til å være på riktig budsjett for deg, noe som er viktig når man er pris­be­visst. Vi har satt opp tre forskjel­lige forslag til oppsett for begra­velse og en for grav­ferd uten sere­moni. Man står selv­føl­gelig helt fritt til å gjøre endringer i alle oppsettene.
Begra­velse med sere­moni fra kr 17.995,-. Grav­ferd uten sere­moni fra kr 8.495,-.

Tre forslag på ferdige oppsett og pris for begravelse, inkludert seremoni:

ENKEL

Begra­velse, inklu­dert seremoni.

Prisen inklu­derer:

 • Hånd­laget norsk­pro­du­sert hvit furu­kiste (Toten 8).
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til seremonisted.
 • Rød rose.
 • 50 programmer.
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni.
 • Byråets hono­rarer.
 • Assistanse/møte med konsulent.
 • Hygiene- og miljøtillegg.
 • Videre­for­mid­ling av ny inskripsjon.

Kr 17.995,-

LES MER
VANLIG

Begra­velse, inklu­dert seremoni.

Prisen inklu­derer:

 • Hånd­laget norsk­pro­du­sert hvit furu­kiste (Toten 4).
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til seremonisted.
 • Digital døds­an­nonse.
 • Minne­side.
 • Stor kiste­de­ko­ra­sjon.
 • 2 pene buketter til pynt i seremonien.
 • 50 programmer.
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni.
 • Byråets hono­rarer.
 • Assistanse/møte med konsulent.
 • Hygiene- og miljøtillegg.
 • Videre­for­mid­ling av ny inskripsjon.

Kr 24.995,-

LES MER
PÅKOSTET

Begra­velse, inklu­dert seremoni.

Prisen inklu­derer:

 • Hånd­laget norsk­pro­du­sert hvit furu­kiste (Lilje 67).
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til seremonisted.
 • Digital døds­an­nonse.
 • Minne­side.
 • Påkostet kiste­de­ko­ra­sjon.
 • 2 pene deko­ra­sjoner til pynt i seremonien.
 • 50 programmer.
 • Solist – Solisten vil også være forsanger under seremonien.
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni.
 • Byråets hono­rarer.
 • Assistanse/møte med konsulent.
 • Hygiene- og miljøtillegg
 • Videre­for­mid­ling av ny inskripsjon.

Kr 29.995,-

LES MER
Alléen Begravelsesbyrå AS

Vi vet at når man mister noen man er glad i kan det være godt å få raske og trygge svar på ting man lurer på, derfor kan du treffe oss 365 dager i året på vår døgn­åpne telefon. Alléen Begravelses­byrå har kontorer i Oslo, Høvik, Jess­heim, Oppa­ker­moen, Eids­voll, Nanne­stad, Rælingen og Kongs­vinger. Vår kontortid er mandag til fredag kl. 08.00–16.00, samt lørdag og søndag etter avtale. Vi har også mulighet til å møte de pårørende i deres nærmiljø, så om ønskelig kommer vi gjerne på hjemme­besøk. Tid og sted for samtale bestemmer dere.

Vi kan bistå og gi svar på forhold dere kanskje er usikre på. Alt det prak­tiske kan trygt over­lates til oss – både det som har med selve bisettelsen/begravelsen å gjøre, samt det som skal ordnes av papirer mot offent­lige kontorer.

TA KONTAKT VÅR DØGNÅPNE TELEFON 224 24 224

Tinde Gravstein
TINDE GRAVSTEIN

TINDE GRAVSTEIN er et samar­beide mellom Eide Stein, Lunden Begravelses­byrå, Alléen Begravelses­byrå og Maura Blomster og Begravelses­byrå. Vi er et av Norges største selskaper innen salg og bear­bei­ding av stein. Vårt forret­ningsmål er å være best på kvalitet og service, samtidig som vi tilbyr vakre monu­menter til de beste prisene på markedet.

Vi bruker moderne maskiner og har høy produk­sjons­kva­litet – og mer enn 100 års erfa­ring innen hånd­verk. Våre ferdig­heter er for din sikkerhet – og vi tør påstå at ingen opprett­holder et høyere nivå av kvalitet og service i Norge.

Vi leverer over hele landet. Samme lave priser i hele Norge. Grav­minner fra 6500,-

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 224 24 224

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
224 24 224

Anmeldelser – Alléen Begravelsesbyrå AS

Ofte stilte spørsmål om begravelse

Se alle spørsmål og svar besvart av Alléen begravelses­byrå her

Nei. Hvis pårørende ønsker kan vi komme på hjemme­besøk. Hvis etter­latte bor langt borte, kan vi også plan­legge begra­velsen over telefon.

Ja, ihht loven skal grav­ferden gjen­nom­føres innen 10 dager. Helg og hellig­dager regnes ikke med. Ved særskilte behov kan det søkes om utset­telse hos kirkegårdsmyndigheten.

Fami­lien har ansvaret for å begrave sine døde.

Grav­ferds­lo­vens § 9 regu­lerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

”Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæ­ring fast­sette hvem som skal ha rett til å sørge for egen grav­ferd. Erklæ­ringen skal være under­skrevet og datert. Dersom det ikke fore­ligger erklæ­ring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge grav­ferden: ekte­felle / samboer som har levd i ekte­skaps­lig­nende forhold, barn, foreldre, barne­barn, beste­for­eldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.”

Nei, du trenger ikke å ha en begra­vel­ses­se­re­moni. Det er pårørende som avgjør hvordan avskjeden skal være.

Har du andre spørsmål, venn­ligst bruk kontakt­skje­maet nedenfor.

Kontakt­skjema

I tillegg til vår døgn­åpne telefon kan vi også nås via vårt kontakt­skjema. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]alleenbegravelsesbyraa.no

Kontakt Alléen begravelsesbyrå:

Send en melding så svarer vi deg i løpet av dagen.

Kontakt­skjema

I tillegg til vår døgn­åpne telefon kan vi også nås via vårt kontakt­skjema. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]alleenbegravelsesbyraa.no