Det er lov å være prisbevisst!

Vi tilbyr grav­ferd til marke­dets beste priser. Vi har høy fokus på kvalitet i alle ledd i jobben vi gjør, både med tanke på kister, blomster, pynting og våre medar­bei­dere, slik at dere kan være trygge på at alt går trygt og verdig for seg.

Vi har satt opp tre forskjel­lige forslag til oppsett for begra­velse og en for grav­ferd uten sere­moni. Dere står helt fritt til å gjøre endringer i alle oppset­tene hvis dere ønsker.

Har du spørsmål, kan du helt ufor­plik­tende ta kontakt med oss.

Begravelse med seremoni fra kr 17.995,-

Gravferd uten seremoni fra kr 8.495,-

Følgende viser tre forslag på ferdige oppsett for begravelse, inkludert seremoni:

Begravelse, enkel

Enkel – Kr 17.995,-

Prisen inklu­derer:

 • Hånd­laget norsk­pro­du­sert hvit furu­kiste (Toten 8)
 • Stell og nedleg­gelse i kiste
 • Trans­port av tom kiste
 • Rød rose.
 • Over­fø­ring til seremonisted
 • 50 programmer med valg­fritt fargemotiv/bilde
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni
 • Byråets hono­rarer. Herunder: 
  • Innhenter døds­at­test.
  • Melde døds­fallet til offent­lige myndigheter.
  • Kontakt med prest og organist.
  • Bestille sere­monirom.
  • Vi gjør avtale om gravplass.
  • Koor­din­ge­ring av alle bestil­linger og avtaler.
  • Formidlig/søknad om grav­ferds­stønad og båre­trans­port til NAV.
 • Assistanse/møte med konsulent.
 • Hygiene og miljøtillegg.
 • Videre­for­mid­ling av ny inskrip­sjon i eksis­te­rende grav­stein evt. ny gravstein.
Begravelse, vanlig

Vanlig – Kr 24.995,-

Prisen inklu­derer:

 • Hånd­laget norsk­pro­du­sert hvit furu­kiste (Toten 8).
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til seremonisted.
 • Stor kiste­de­ko­ra­sjon – valg­frie farger/blomster.
 • 2 pene buketter til pynt i seremonien.
 • 50 programmer med valg­fritt fargemotiv/bilde.
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni.
 • Byråets hono­rarer. Herunder: 
  • Innhenter døds­at­test.
  • Melde døds­fallet til offent­lige myndigheter.
  • Kontakt med prest og organist.
  • Bestille sere­monirom.
  • Vi gjør avtale om gravplass.
  • Koor­din­ge­ring av alle bestil­linger og avtaler.
  • Formidlig/søknad om grav­ferds­stønad og båre­trans­port til NAV.
 • Assistanse/møte med konsulent.
 • Hygiene og miljøtillegg.
 • Videre­for­mid­ling av ny inskrip­sjon i eksis­te­rende grav­stein evt. ny gravstein.
Begravelse, påkostet

Påkostet – Kr 29.995,-

Prisen inklu­derer:

 • Hånd­laget norsk­pro­du­sert hvit furu­kiste (Toten 4).
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til seremonisted.
 • Påkostet kiste­de­ko­ra­sjon – valg­frie farger/blomster.
 • 2 pene deko­ra­sjoner til pynt i seremonien.
 • 50 programmer med valg­fritt fargemotiv/bilde.
 • Solist – Solisten vil også være forsanger under seremonien.
 • Pynt og assi­stanse ved seremoni.
 • Byråets hono­rarer. Herunder: 
  • Innhenter døds­at­test.
  • Melde døds­fallet til offent­lige myndigheter.
  • Kontakt med prest og organist.
  • Bestille sere­monirom.
  • Vi gjør avtale om gravplass.
  • Koor­din­ge­ring av alle bestil­linger og avtaler.
  • Formidlig/søknad om grav­ferds­stønad og båre­trans­port til NAV.
 • Assistanse/møte med konsulent.
 • Hygiene og miljøtillegg.
 • Videre­for­mid­ling av ny inskrip­sjon i eksis­te­rende grav­stein evt. ny gravstein.

Gravferd uten seremoni fra kr 8.495,-

Prisen inklu­derer:

 • Kiste, enkel spon­kiste med pute og tepper.
 • Stell og nedleg­gelse i kiste.
 • Trans­port av tom kiste.
 • Over­fø­ring til gravsted/krematorium.
 • Byråets hono­rarer. Herunder: 
  • Innhenter døds­at­test.
  • Melde døds­fallet til offent­lige myndigheter.
  • Vi gjør avtale om gravplass.
  • Koor­din­ge­ring av alle bestil­linger og avtaler.
  • Formidlig/søknad om grav­ferds­stønad og båre­trans­port til NAV.
 • Hygiene og miljøtillegg.
 • Videre­for­mid­ling av ny inskrip­sjon i eksis­te­rende grav­stein evt. ny gravstein.

Vi gjør oppmerksom på at det kan tilkomme tillegg for evt. syning, døds­an­nonse, bårebil ved biset­telse, ventetegn/gravstein, samtale/hjemmesamtale, orga­nist, og smitteverntillegg.

Det kan også tilkomme kommu­nale avgifter.