Tillegg

Her er en oversikt over tillegg som kan påløpe i forbindelse med begravelse eller bisettelse.

Ved henting på Ullevål sykehus

 • Vanlig nedlegg – 650,-
 • Påkledning med egne klær – 1200,-
 • Innbrakt til sykehus – 570,-
 • Vaskeseremoni (tillegg til nedlegg) – 825,-
 • Tillegg for bruk av kapell – 490,-
 • Lett balsamering – 1810,-
 • Lett balsamering, lodding og nedlegg – 3790,-
 • Full balsamering – 3670,-
 • Full balsamering, lodding og nedlegg – 5740,-
 • Nedlegging/lodding – 1785,-
 • Åpning av zinkiste og omlegging – 2700,-

Ved henting på Ahus

 • Vanlig nedlegg – 650,-
 • Påkledning egne klær – 1200,-
 • Innbrakt til sykehus – 570,-
 • Vaskeseremoni – 825,-
 • Tillegg ved jordfestelser – 455,-
 • Lett balsamering, lodding og nedlegg – 3000,-
 • Full balsamering, lodding og nedlegg – 4700,-
 • Lodding – 1785,-

Organist Oslo

 • Inngangsmusikk – 700,-
 • Inngangsmusikk spesielle ønsker – 1050,-
 • Orgelsolo – 1050,-
 • Inngangsmusikk og orgelsolo samlet – 1650,-
 • Innleid organist – 3000,-

Organist Asker og Bærum

 • Inngangsmusikk – 700,-
 • Innleid organist – 3000,-

Organist Follo

 • Inngangsmusikk eller orgelspill til solist – 700,-
 • Inngangsmusikk spesielle ønsker – 1050,-
 • Inngangsmusikk og orgelsolo samlet – 1650,-
 • Innleid organist – 3000,-

Andre tillegg

 • Tillegg for samtale/møte – 1500,-
 • Tillegg for samtale/møte kveld og helg – 2695,-
 • Tillegg for henting utenom arbeidstid – fra 6900,-
 • Streaming av seremoni – 4995,-

Forbehold om feil i listene.