Tillegg

Her er en over­sikt over tillegg som kan påløpe i forbin­delse med begra­velse eller bisettelse.

Ved henting på Ullevål sykehus

 • Vanlig nedlegg – 650,-
 • Påkled­ning med egne klær – 1200,-
 • Innbrakt til sykehus – 570,-
 • Vaske­se­re­moni (tillegg til nedlegg) – 825,-
 • Tillegg for bruk av kapell – 490,-
 • Lett balsa­me­ring – 1810,-
 • Lett balsa­me­ring, lodding og nedlegg – 3790,-
 • Full balsa­me­ring – 3670,-
 • Full balsa­me­ring, lodding og nedlegg – 5740,-
 • Nedlegging/lodding – 1785,-
 • Åpning av zinkiste og omleg­ging – 2700,-

Ved henting på Ahus

 • Vanlig nedlegg – 650,-
 • Påkled­ning egne klær – 1200,-
 • Innbrakt til sykehus – 570,-
 • Vaske­se­re­moni – 825,-
 • Tillegg ved jord­fes­telser – 455,-
 • Lett balsa­me­ring, lodding og nedlegg – 3000,-
 • Full balsa­me­ring, lodding og nedlegg – 4700,-
 • Lodding – 1785,-

Organist Oslo

 • Inngangs­mu­sikk – 700,-
 • Inngangs­mu­sikk spesi­elle ønsker – 1050,-
 • Orgel­solo – 1050,-
 • Inngangs­mu­sikk og orgel­solo samlet – 1650,-
 • Innleid orga­nist – 3000,-

Organist Asker og Bærum<

 • Inngangs­mu­sikk – 570,-
 • Innleid orga­nist – 3000,-

Organist Follo

 • Inngangs­mu­sikk eller orgel­spill til solist – 700,-
 • Inngangs­mu­sikk spesi­elle ønsker – 1050,-
 • Inngangs­mu­sikk og orgel­solo samlet – 1650,-
 • Innleid orga­nist – 3000,-

Andre tillegg

 • Tillegg for samtale/møte – 1500,-
 • Tillegg for samtale/møte kveld og helg – 2295,-
 • Tillegg for henting utenom arbeidstid – fra 3900,-
 • Stre­aming av sere­moni – 3900,-
 • Smitte­vern­til­legg – 995,-/1795,-

Vi tar forbe­hold om trykk­feil i listene.