Om oss

Alléen Begravelses­byrå AS eies av Frank Wikne. Han er andre gene­ra­sjon i bran­sjen og daglig leder av selskapet.

Firmaet har kontorer på Jess­heim, Eids­voll, Årnes, Rælingen og Oslo, og har i dag åtte ansatte.

Jessheim

På Jess­heim har vi kontorer i 2. etg på Farge­rike Slet­vold, Ring­vegen 23, 2066 Jess­heim. Kontoret betjener også Eids­voll, Nes, Hurdal, Gjerdrum og Nanne­stad.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Eidsvoll

I Eids­voll har vi kontorer i Sund­gata 6, 2080 Eids­voll. Kontoret betjener også Hurdal, Stange, Nord-Odal og Feiring.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Nes

I Nes på Rome­rike har vi kontorer i Skole­al­leen 7 på Oppaker. Kontoret betjener også Eids­voll, Sørum og Skarnes.

Parke­ring rett utenfor.

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Rælingen

I Rælingen tar vi imot samtaler i våre lokaler i Øvre Rælingsvei 82, 2005 Rælingen. Kontoret betjener også Enebakk og Løren­skog.

Parke­ring rett utenfor.

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Oslo

I Oslo tar vi imot samtaler i våre lokaler i Bygdøy Allé 111, 0273 Oslo.

Parke­ring rett utenfor.

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Asker og Bærum

I Asker og Bærum tar vi imot samtaler i våre lokaler i O. H. Bangs vei 15–19, 5. etasje, 1363 Høvik.

Parke­ring rett utenfor.

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Konfe­ranse kan vi ha både hjemme hos pårørende eller på våre kontorer. Så langt det er mulig ønsker vi at pårørende ringer oss for avtale. Da kan vi bli enige om et tids­punkt for konfe­ransen, besvare de aller viktigste spørs­må­lene og gi en gene­rell orien­te­ring.

Kontakt oss