Om oss

Alléen Begravelses­byrå AS eies av Frank Wikne. Han er andre gene­ra­sjon i bran­sjen og daglig leder av selskapet.

Firmaet har kontorer i Oslo, Høvik, Ski, Skedsmo­korset, Jess­heim, Eids­voll, Nanne­stad, Oppa­ker­moen, Rælingen og Kongs­vinger. Byrået har i dag ti ansatte.

Oslo – Bygdøy Allé

I Oslo tar vi imot samtaler i våre lokaler i Bygdøy Allé 111, 0273 Oslo.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Oslo – Romsås

I Oslo tar vi imot samtaler i våre lokaler i Romsås senter 1, 0970 Oslo.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Asker og Bærum

I Asker og Bærum tar vi imot samtaler i våre lokaler i O. H. Bangs vei 15–19, 5. etasje, 1363 Høvik.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Ski

I Ski tar vi imot samtaler i våre lokaler i Åsveien 3, 1424 Ski.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor. Kontoret betjener Nordre Follo, Indre Østfold og Ås kommune.

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Skedsmokorset

På Skedsmo­korset har vi kontorer i Indu­stri­veien 1, 2020 Skedsmo­korset. Kontoret betjener også Nittedal, Sørum, Løren­skog og Oslo.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Jessheim

På Jess­heim har vi kontorer i 2. etg på Farge­rike Slet­vold, Ring­vegen 23, 2066 Jess­heim. Kontoret betjener også Eids­voll, Nes, Hurdal, Gjerdrum og Nannestad.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Eidsvoll

I Eids­voll har vi kontorer i Sund­gata 6, 2080 Eids­voll. Kontoret betjener også Hurdal, Stange, Nord-Odal og Feiring.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Nannestad

På Nanne­stad har vi kontorer i Gran­ås­gården 1, 2030 Nanne­stad. Kontoret betjener også Ullens­aker, Hurdal, Stange og Feiring.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Rælingen

I Rælingen tar vi imot samtaler i våre lokaler i Øvre Rælingsvei 82, 2005 Rælingen. Kontoret betjener også Enebakk og Lørenskog.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Nes

På Nes i Rome­rike tar vi imot samtaler i våre lokaler i Skole­al­lèen 7, 2166 Oppaker. Kontoret betjener Nes, Sørum og Odalen.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Kongsvinger

På Kongs­vinger tar vi imot samtaler i våre lokaler i Gågata 7. Kontoret betjener også Sør-Odal, Nord-Odal, Grue og Eidskog.

Besø­kende kan parkere på gjeste­par­ke­ring rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vakt­te­lefon 224 24 224 er betjent hele døgnet.

Konfe­ranse kan vi ha både hjemme hos pårørende eller på våre kontorer. Så langt det er mulig ønsker vi at pårørende ringer oss for avtale. Da kan vi bli enige om et tids­punkt for konfe­ransen, besvare de aller viktigste spørs­må­lene og gi en gene­rell orientering.

Kontakt oss

Alléen Begravelsesbyrå er aktiv i følgende områder i Norge:

 • Oslo
 • Asker
 • Bærum
 • Ski
 • Ullens­aker
 • Eids­voll
 • Nanne­stad
 • Maura
 • Nes
 • Sørum
 • Lille­strøm
 • Skedsmo
 • Fetsund
 • Rælingen
 • Enebakk
 • Kongs­vinger