Akutt hjelp ved dødsfall

Ingen er forbe­redt på døden, og det kan være vans­kelig å vite hva man skal gjøre når et døds­fall har funnet sted. Kanskje er det spesi­elle omsten­dig­heter. Vi kan gi råd og veiled­ning i den situa­sjonen du befinner deg i, og vi kan hjelpe deg hurtig.

Vær oppmerksom på at lege må tilkalles. Døds­at­test må være utstedt av lege før vi kan hente.