Salg av eiendom

Vi i Alléen Begravelses­byrå samar­beider med Aktiv for å gi etter­latte enkelt tilgang til hjelpe med salg av bolig i Oslo og Akershus. Aktiv vil hjelpe deg og sørge for at prosessen gjen­nom­føres på en trygg og effektiv måte. Hvis ønskelig kan du som kunde hos Alléen Begravelses­byrå bli satt i kontakt for en ufor­plik­tende samtale og du vil få tilbud på even­tuelt videre arbeid.

For mer infor­ma­sjon ta kontakt med oss på 224 24 224