Minnebok

Alle pårørende får tilbud om en minnebok. Minne­boken inne­holder bilde av døds­an­nonsen, program­heftet og foto­gra­fier av kisten og alle blomstene.

Alleen Begravelsesbyrå minnebok omslag 02
Alleen Begravelsesbyrå minnebok omslag 01