Henting av avdøde

Vi henter avdøde etter avtale med pårørende. Noen ønsker at det gjøres med en gang, mens andre trenger mer tid.

Her er informasjon om hvordan dette kan gjøres, avhengig om dødsfallet skjer på en institusjon eller i hjemmet.

Henting av avdøde på sykehus eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus flyttes avdøde først til stedets kjølerom. De fleste sykehus har eget kapell i tilknytning til kjølerommet. Her er det anledning til å se den avdøde. Vi sørger for videre transport på et senere tidspunkt.

Ved dødsfall på institusjon eller sykehjem med eget kjølerom, sørger personalet for at avdøde blir flyttet hit. I så fall kan avdøde hentes senere.

Noen institusjoner har ikke eget kjølerom og avdøde må derfor hentes på rommet. I samråd med deg og personalet på avdelingen vil vi bistå med henting til avtalt tid. Den avdøde flyttes til nærmeste sykehus eller mottakskapell. Mange institusjoner ønsker at hentingen skjer i kiste, og du vil derfor måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke.

Se våre kistemodeller eller ta kontakt med oss.

Henting av avdøde i hjemmet

Tilkall nærmeste legevakt. Legen vil fylle ut dødsattesten, gi praktisk informasjon om hva som skjer videre og be deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. Dere må gjerne ta kontakt med oss med en gang og vi kan hjelpe dere med spørsmål og koordinering, men dødsattesten må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Ved dødsfall i hjemmet er det de etterlatte som bestemmer hvor lenge avdøde skal ligge. Det gir mulighet for å ta farvel rundt en åpen kiste i et kjent hus og kan gi en god ramme for avskjed. Slik det var vanlig å gjøre i gamle dager.

Rommet må holde lav temperatur. Ovner skal være slått av og det må luftes. Tildekking kun med et tynt laken. I henhold til norske forskrifter må avdøde legges i kiste i løpet av 24 timer.

Sykerommet vaskes med såpe og varmt vann. Klær og sengetøy kokevaskes. Hjemmesykepleien eller begravelsesbyrå kan ta hånd om avfall. Vanlig renslighet, først og fremst grundig håndvask, er viktig med tanke på mulig smitte. Medisinske spørsmål vedrørende sykdom eller smitte rettes til lege eller annet helsepersonell.

Vi har egen hentetjeneste ved dødsfall hjemme. Ring 224 24 224 for mer informasjon.

Avdødes klær og verdisaker

Hvis dødsfallet skjer i hjemmet, blir verdisaker tatt av og lagt igjen der.

På institusjoner blir verdisaker tatt av og lagt i institusjonens safe. Disse kan hentes ut av nærmeste pårørende mot fremvisning av skifteattest.

Hvis dødsfallet skjer ute, blir verdisaker som hovedregel sendt med båren.

Vi kan også bistå med transport av døde fra utlandet.

Vi hos Alléen Begravelsesbyrå bistår hele veien igjennom begravelse eller bisettelse.