Urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at kremasjonen er fullført og skal være i jorden før seks måneder har gått. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren.

Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kirkegården eller gravferdsetaten som bistår nedsettelsen. Ønsker pårørende medvirkning av prest, taler eller en representant fra begravelsesbyrået må dette avtales i forkant.

Byrået er behjelpelig med å avtale tid for urnenedsettelse. Det er også mulig å kontakte gravferdskontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt. Familien kan delta både i senking av urnen og lukking av graven.