Advokathjelp

Alléen Begravelses­byrå samar­beider med advokat Beate Elve­vold for å gi etter­latte tilgang til advo­kat­hjelp. Som kunde hos Alléen begravelses­byrå kan du kontakte advokat Beate Elve­vold for en ufor­plik­tende samtale, en halv times gratis konsul­ta­sjon og du vil få tilbud på even­tuelt videre arbeid.

Hun kan bistå med blant annet:

  • Bistå i gjen­nom­fø­ringen av døds­bo­skiftet i sin helhet. Det er viktig å være oppmerksom på alle utford­ringer med privat skifte, bl.a. proklama, ansvar avdødes gjeld og løpende forplik­telser, forde­ling av gjen­stander og verdier mv.
  • Gi råd og veiled­ning slik at arvin­gene kan gjen­nom­føre døds­bo­skiftet selv, helt eller delvis.
  • Bistå enkelte arvinger ved uenighet om skifteoppgjøret.
  • Utrede konkrete problem­stil­linger i boet, even­tuelt megle mellom arvinger.
  • Bistå gjen­le­vende ekte­felle som sitter i uskifte.
  • Skrive testa­mente som er skred­der­sydd den enkeltes ønsker, og som oppfyller de strenge form­reg­lene som må være oppfylt for at testa­mentet skal være gyldig.
  • Gi råd og veiled­ning i spørsmål knyttet til vergemålsloven.

Kontakt:
Beate Elvevold
Telefon: 63 98 42 30
E‑post: advokat[a]beate-elvevold.no