Prest/gravferdstaler

Seremo­ni­form avklares i samtale med oss, og vi videre­for­midler kontakt med prest eller grav­ferds­taler. Prest eller grav­ferds­taler vil deretter selv ta kontakt med fami­lien i god tid før seremonien.

Grav­ferds­taler har tilsva­rende rolle som en prest i kirke­lige seremonier