Prest/gravferdstaler

Seremoniform avklares i samtale med oss, og vi videreformidler kontakt med prest eller gravferdstaler. Prest eller gravferdstaler vil deretter selv ta kontakt med familien i god tid før seremonien.

Gravferdstaler har tilsvarende rolle som en prest i kirkelige seremonier