Musikk – forslag til salmer

 1. Alltid freidig når du går
 2. Amazing grace
 3. Blott en dag, et øyeblikk om gangen
 4. Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
 5. Deg være ære
 6. Deilig er jorden
 7. Den dag du gav oss er til ende
 8. Det er makt i de foldede hender
 9. Dype, stille, sterke, milde
 10. Eg er ein gjest i verda
 11. Eg veit i himmerik ei borg
 12. Ein fin liten blome i skogen er ser
 13. Fager kveldssol smiler
 14. Han tek ikkje glansen av livet
 15. Herre Gud, ditt dyre navn og ære
 16. Hos Gud er evig glede
 17. Hver dag er en sjelden gave
 18. Hvilken venn vi har i Jesus
 19. Hvor underlig er du i alt hva du gjør
 20. I den stille, klare morgen
 21. I dine hender, Fader blid
 22. I himmelen, i himmelen
 23. Ikke alle dager er like
 24. Ikke en spurv til jorden
 25. Ingen er så trygg i fare
 26. Jag kan icke räkna dem alla
 27. Jeg er en seiler på livets hav
 28. Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst
 29. Jeg går til himlen, der er mitt hjem
 30. Jeg har en venn som har gitt sitt liv
 31. Jeg har vandret med Jesus
 32. Jeg løfter opp til Gud min sang
 33. Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn
 34. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn
 35. Jesus, det eneste, helligste, reneste
 36. Jesus, styr du mine tanker
 37. Kjære Gud, når eg bed
 38. Kjærlighet fra Gud springer like ut
 39. Klippe, du som brast for meg
 40. Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera
 41. Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim
 42. Lykksalig, lykksalig, hver sjel som har fred
 43. Lær meg å kjenne dine veie
 44. Løftene kan ikke svikte
 45. Med Jesus vil eg fara
 46. Morning has broken
 47. Navnet Jesus blekner aldri
 48. Nærmere deg, min Gud
 49. O, bli hos meg, nå er det aftentid
 50. Salige visshet, Jesus er min
 51. Se solens skjønne lys og prakt
 52. Skal vi møtes hist ved floden
 53. Store Gud, vi lover deg
 54. Så går en dag än från vår tid
 55. Så ta da mine hender
 56. Takk, min Gud, for alt som hende
 57. Tenk når engang den tåke er forsvunnet
 58. Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
 59. Tårnhøye bølger går
 60. Velt alle dine veier
 61. Å leva, det er å elska