Ventetegn

I påvente av at et perm­a­nent grav­minne skal bli satt opp, vil mange ha et behov for at graven er merket. Vi tilbyr grav­kors og vente­tegn i forskjel­lige utførelser.

Ventetegn, gravkors