Gravferdsstønad fra NAV

I Norge har vi i lang tid hatt tradisjon for at velferdsstaten kan trå støttende til når man har det vanskelig. I forbindelse med et dødsfall er det særlig to offentlige ytelser som er aktuelle, «behovsprøvd gravferdsstønad» og «stønad til båretransport». I samtale med de pårørende vil vi i Alléen Begravelsesbyrå informere nærmere om disse ordningene og sørge for at nødvendig dokumentasjon fremskaffes hvis det er grunnlag for å søke. Når dokumentasjonen er på plass vil vi ta ansvar for selve søknadsprosessen.

Vil du lese mer om de aktuelle stønadene vil du finne mer informasjon om dette på hjemmesidene til NAV her.