Takkekort og takkeannonse

Her vil du finne forslag til tekst på takkekort og takkeannonse. Takkekort som samme motiv som på sangheftet eller andre varianter kan bestilles hos oss. Vi kan hjelpe med oppsett og gi råd om innhold/tekst.

  1. Hjertelig takk for medfølelse og blomsterhilsener ved vår kjære … sin bortgang.
  2. Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår kjære … sin bortgang.
  3. Vi takker for vennlig deltagelse ved vår kjære … sin sykdom og bortgang.
  4. Takk for all vennlig omsorg og blomsterhilsener ved vår kjære … sin bortgang. Takk til alle som var med oss i begravelsen/bisettelsen, og for gaven til …
  5. En varm takk til alle dere som har støttet oss i den tunge tiden ved vår kjære … sin bortgang.
  6. Vi takker våre venner og kollegaer for all vennlig deltagelse ved vår kjære … sin bortgang.

Som tillegg til enhver av tekstene kan prester, institusjoner, organisasjoner, eller andre, nevnes med følgende forslag:

Vi vil også få takke …… for god hjelp og støtte.