Takkekort og takkeannonse

Her vil du finne forslag til tekst på takke­kort og takke­an­nonse. Takke­kort som samme motiv som på sang­heftet eller andre vari­anter kan bestilles hos oss. Vi kan hjelpe med oppsett og gi råd om innhold/tekst.

  1. Hjer­telig takk for medfø­lelse og bloms­ter­hil­sener ved vår kjære … sin bortgang.
  2. Hjer­telig takk for all vennlig delta­gelse ved vår kjære … sin bortgang.
  3. Vi takker for vennlig delta­gelse ved vår kjære … sin sykdom og bortgang.
  4. Takk for all vennlig omsorg og bloms­ter­hil­sener ved vår kjære … sin bort­gang. Takk til alle som var med oss i begravelsen/bisettelsen, og for gaven til …
  5. En varm takk til alle dere som har støttet oss i den tunge tiden ved vår kjære … sin bortgang.
  6. Vi takker våre venner og kolle­gaer for all vennlig delta­gelse ved vår kjære … sin bortgang.

Som tillegg til enhver av teks­tene kan prester, insti­tu­sjoner, orga­ni­sa­sjoner, eller andre, nevnes med følgende forslag:

Vi vil også få takke …… for god hjelp og støtte.