Hva skal du velge, begravelse eller bisettelse?

I alminnelig språkbruk hersker det en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bisettelse.

Begravelse

Vi bruker ordet begravelse om seremonier hvor det foretas en jordbegravelse; vi følger avdøde til graven og senker kisten.

Bisettelse

Bisettelse brukes om seremonien som følges av kremasjon og nedsettelse av urne i grav. Ved bisettelse foregår det inne i et seremonirom, mens det ved en begravelse foregår på gravelunden.

Bisettelse er et begrep som brukes når den avdøde ikke umiddelbart skal begraves på kirkegården, men skal kremeres. En bisettelse kan være enten en religiøs begivenhet eller ikke.

Familien tar valget

Som regel er det nærmeste familie som tar valget om begravelsen eller bisettelse. Hvordan det skal gjennomføres avklares igjennom planleggingssamtalen.

  • Når et menneske dør, er familien ofte kjent med avdødes egen oppfatning.
  • Det gjør beslutningene enklere.
  • Noen skriver også ned sine egne ønsker.

Undersøk om det foreligger i bankboks, safe eller lignende.

Har du spørsmål om begravelse eller bisettelse?
Ring oss hos Alléen Begravelsesbyrå, vi gjerne for råd og veiledning-