Minnesamvær

I Norge har vi lang tradisjon for å samle familie, slekt og venner til minnesamvær etter seremonien. Det kan være godt å møtes på en mer uformell måte. Mange synes det er godt å snakke sammen og dele minner og opplevelser. Nettopp felleskapet er for mange viktig i sorgarbeidet. Vi bekrefter på en måte at vi er sammen i sorgen og skal leve videre.

Et minnesamvær kan legges opp etter skikker og tradisjoner, eller etter helt spesielle ønsker. Enten hjemme eller i et leid lokale.

Vi har lang erfaring i å arrangere minnesamvær og kan tilby en komplett løsning, inklusiv mat, kaker, kaffe, te, mineralvann, oppdekking, servering og opprydding.

Ta gjerne kontakt, så kan vi informere om de mulighetene som finnes i nærheten av der seremonien finner sted.