Leverings- og betalingsbetingelser

Allèen Begravelsesbyrå innkrever ikke kommunale avgifter. Gravplassforvaltningen vil kunne bistå med ajourført oversikt over gjeldene offentlige gravferdskostnader.

1. Kjøp

Alle produkter vi selger kan brukes i Norge. Ved bestilling gjelder avtalen om kjøp først når Allèen Begravelsesbyrå har bekreftet bestillingen med en ordrebekreftelse via e-post. Ordrebekreftelsen genereres automatisk av Allèen Begravelsesbyrås database uten manuelt tilsyn. Etter samtale med Allèen Begravelsesbyrå forbeholder vi oss retten til å korrigere hvis det er gjort nye muntlige/skriftlige avtaler i etterkant. Om du ikke er fornøyd med Allèen Begravelsesbyrå sine korrigeringer eller synes at produktinformasjonen er feilaktig kan du selvsagt velge å kansellere din ordre (må gjøres før arbeide vi utfører påbegynnes).
Allèen Begravelsesbyrå inngår avtale med myndige personer, alternativt umyndige med verge, samt juridisk person. Er du under myndighetsalder, må en foresatt handle for deg. Når du legger en bestilling på produkter og tjenester gjennom Allèen Begravelsesbyrå godkjenner du automatisk våre allmenne vilkår. Alle produkter solgt gjennom Allèen Begravelsesbyrå forblir Allèen Begravelsesbyrås eiendom til de blir betalt.
Ved bestilling kan avtaler kun inngås på norsk. Avtalen arkiveres hos Allèen Begravelsesbyrå

2. Pris og betaling

Alle våre priser er oppgitt inklusive mva.
[1]) Prisopplysningene som gjengis her er gitt, i henhold til FOR 2012-11-14 nr 1066: Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. november 2012 med hjemmel i lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven § 10 annet og tredje ledd).
Betalingsbetingelser: 10 dager fra fakturadato.
Når totale kostnader overstiger 25.000,- NoK, forbeholder vi oss retten til å kunne kreve forskuddsbetalt eller akonto-fakturering.
Ved bestilling av transport (hjemsendelse av utlendinger) kreves alltid forskuddsbetaling av alle tjenester og produkter vi leverer.
Ved bestilling av tjenester og produkter fra Allèen Begravelsesbyrå hvor bestiller ikke er norsk statsborger, kreves alltid forskuddsbetaling av alle tjenester og produkter vi leverer.

3. Angrerett

Da mange av våre tjenester og produkter kommer inn i prosessen tidlig og det er liten eller ingen sjanse for å omgjøring av leverte tjenester og produkter, har du som kunde kun mulighet til å benytte Angrerettlover på tjenester og produkter som ennå ikke er leverte.

4. Konfidensialitet og sikkerhet. Personlige opplysninger

Når du legger inn din bestilling hos oss oppgir du personlige opplysninger som blandt annet ditt navn, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om avdøde og pårørende. I forbindelse med din registrering og bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker dine personlige opplysninger i vår virksomhet for å kunne fullføre vår handel med deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via telefon og e-post for å kunne gi deg den servicen du forventer av oss.
Allèen Begravelsesbyrå deler aldri dine personlige opplysninger med en tredje part..I følge Loven om Personopplysning har du rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Om disse er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at informasjonen slettes ved å kontakte oss.

Cookies – En cookie er en tekstfil som sendes fra en webside, til din datamaskin, og lagres enten i maskinens minne (session cookies) eller som en liten tekstfil (tekstbaserte cookies). Vi benytter oss av begge disse cookie typene. Tekstbaserte cookies brukes for å lagre innloggingsinformasjon samt din handlevogn når du surfer på våre sider. De sistnevnte slettes fra minnet så fort du lukker nettleseren din. Om nettleseren din er innstilt på å ikke akseptere cookies, har du ikke mulighet til å bestille varer via internett. Du kan enkelt endre denne innstillingen i nettleseren eller bestille via telefon.
NB! Vi bruker aldri cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

5. Øvrig

Klager eller ros vedrørende Allèen Begravelsesbyrås tjenester eller produkter kan meddeles oss på tlf 224 24 224 eller e-post post@alleenbegravelsesbyraa.no Hvis dere føler at dere ikke får den hjelpen dere trenger, kan dere klage til Klagenemden for gravferdstjenester.
Allèen Begravelsesbyrå føler alltid anbefalingene fra Klagenemden for gravferdstjenester

6. Gravstener og stenarbeid

LEVERINGSBETINGELSER
Bestilling av nye gravstener eller stenarbeid forutsetter at samtykke fra fester av graven foreligger eller innhentes av bestiller. Nye gravstener kan leveres til de fleste distrikt i Norge.

AKSEPT AV BESTILLING, KORREKTUR OG LEVERINGSTID GENERELT;
Veiledende leveringstid er 4-10 uker fra bestilling. Klimatiske forhold, lokale bestemmelser for gravstedet (”setningstid”) m.v. kan medføre lenger leveringstid.
Signert bestilling (”skisse”) er bindende. Produksjonen iverksettes når signert bestilling er mottatt – og dermed kan det normalt ikke gjøres ytterligere endringer i tekst m.v. som skal påføres stenen.
Bestillingen er grunnlaget for produksjonen. Det taes intet ansvar for evt. feilskrift eller andre feil som fremkommer på den signerte bestillingen.

MONTERING, FAKTURERING, GARANTI OG REKLAMASJON GENERELT
Bolting utføres i de fleste tilfeller uten lim/fuging, og stenen skal la seg ”rugge” på boltene. Det er liten fare for at gravstenen velter selv om den står skjevt.
Montering utføres fortløpende når de klimatiske forholdene og evt. lokale bestemmelser for gravstedet (”setningstid”) tillater det.
Nye gravstener rettes opp kostnadsfritt innen to år etter montering. Oppretting innenfor garantitiden utføres samlet i området, og det vil være en viss leveringstid.
Ubetydelige merker, riper etc. kan oppstå ved montering/demontering, transport og navntilføyelse/ reparasjons-arbeid på av gravsten. Dette er ikke reklamasjonsgrunnlag.

BESTILLING AV NY GRAVSTEN:
Sten er et naturmateriale. Hver enkelt gravsten er unik. Til dels betydelige, naturlige variasjoner i mønster og farvetegning kan forekomme. Katalogbilder og utstilte stener viser modellens form, størrelse og stensort. Mønster/farvetegning er ikke grunnlag for reklamasjon.
Lagersituasjonen for ny sten (restordre) kan innvirke på leveringstiden.
Spesialbestilte, nye gravstener: Inntil 10 uker ekstra leveringstid
Utsmykning og påmonterte artikler leveres i tilsvarende design og kvalitet som vist i produktkatalogen. Avvik pga. modell- og sortimentsendringer m.v. kan forekomme.
Det enkelte gravsted kan være omfattet av vedtekter/regulering/praksis som begrenser hvilke modeller som tillates montert på gravstedet. I slike tilfeller kan ordren måtte endres pga. avslått søknad om montering av ny gravsten.
Der en ny gravsten skal erstatte en eksisterende gravsten, kan det påløpe kostnader for makulering av den gamle gravstenen, avhengig av gjeldende praksis for det aktuelle gravstedet.

BESTILLING AV NAVNTILFØYELSE/ REPARASJON AV EKSISTERENDE GRAVSTEN
Navntilføyelser og reparasjonsarbeider på eksisterende gravsten utføres i de aller fleste tilfeller på verksted. Gravstenen vil i hele eller deler av leveringstiden være fjernet fra gravstedet.
Dersom eksisterende gravsten ikke er forskriftsmessig boltet/sikret, utføres dette uoppfordret ved montering og faktureres etter gjeldende prisliste.
Veiledende leveringstid gjelder ikke for reparasjonsarbeider på gravsten som av tekniske årsaker ikke kan transporteres til verksted.

7. Kontakt

Allèen Begravelsesbyrå
Besøksadresse: Vi har ingen fysiske besøksadresser
Postadresse: Ringvegen 23, 2066 Jessheim
Ved spørsmål kontakt Allèen Begravelsesbyrå på tlf 224 24 224 eller e-post post@alleenbegravelsesbyraa.no

Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.