Begravelse uten seremoni

Fra: kr 8.495

For å gjøre det lett for deg har vi laget en ferdig pakke for begravelse uten seremoni. Du kan velge pakken slik den er, eller gjøre forandringer etter ønske. Du har også mulighet til å velge blomster og andre produkter over telefon med oss. Er det nødvendig med en ekstra stor kiste, leveres denne mot et pristillegg.

Nedenfor gjør du endringer og ekstra bestillinger.
Fakturering foregår etter gjennomført seremoni.

Se detaljert pris og produktoversikt nederst på siden.

Beskrivelse

For å gjøre det lett for deg har vi laget en ferdig pakke for begravelse uten seremoni. Du kan velge pakken slik den er, eller gjøre forandringer etter ønske. Du har også mulighet til å velge blomster og andre produkter over telefon med oss. Er det nødvendig med en ekstra stor kiste, leveres denne mot et pristillegg.

OBS – utgifter til eksterne leverandører som f.eks krematoriet er ikke med i din bestilling. I enkelte kirker og/eller større seremonier vil det være behov for ekstra mannskap. Der hvor dette er aktuelt vil det opplyses om under samtalen. Bårebil fra seremonisted til krematorium eller gravplass er ikke inkludert i prisen.

Prisen inkluderer:

 • Kiste.
 • Urne (ved kremasjon).
 • Honorarer – Dekker arbeidet som kundeservice og gravferdsagenten utfører. Herunder:
  • Innhenter dødsattest.
  • Melde dødsfallet til offentlige myndighet(er).
  • Koordinering av alle bestillinger og avtaler.
  • Formidling/søknad om Behovsprøvd gravferdsstønad – Stønad fra NAV er basert på avdødes økonomi. Nærmere info se www.nav.no. Allèen begravelsesbyrå kan formidle søknaden og trekker fra innvilget stønad på vår faktura.
  • Formidling/søknad om båretransport – Stønad fra NAV der totaldistansen for transport av avdøde overskrider 20 km. Stønaden gis etter visse retningslinjer. Nærmere info se www.nav.no. Allèen Begravelsesbyrå kan formidle søknaden, og trekker fra innvilget stønad fra vår faktura.
 • Stell og nedleggelse av avdøde i kiste.
 • Overføring til krematorium eller gravsted – Dekker transport fra hvor den avdøde befinner seg og til krematorium/gravsted maks 5 mil. Hvis den avdøde gravlegges i bostedskommune og total kjørelengde overstiger 20 km vil man kun måtte betale en egenandel på all nødvendig transport.
 • Hygiene og miljøtillegg – Utgifter til rengjøring og personlig beskyttelsesutstyr.

NB: Det kan tilkomme andre kostnader i forbindelse med organist, henting på sykehus, osv. Hvis totalkostnaden overstiger 25.000,- forbeholder vi oss retten til å kreve forskudd på hele eller deler av beløpet.

Gå til toppen