Bisettelse

Fra: kr 19.995

For å gjøre det lett for deg har vi laget en ferdig pakke for en bisettelse. Du kan velge pakken slik den er, eller gjøre forandringer etter ønske. Du har også mulighet til å velge blomster og andre produkter. Er det nødvendig med en ekstra stor kiste, leveres denne mot et pristillegg.

Nedenfor gjør du endringer og ekstra bestillinger.
Fakturering foregår etter gjennomført seremoni.

Se detaljert pris og produktoversikt nederst på siden.

Beskrivelse

For å gjøre det lettere for deg har vi laget en ferdig pakke for en bisettelse. Velg pakken slik den presenteres her, eller gjør endringer etter ønske. Husk også å legge til blomster og annet viktigt. Hvis du trenger en ekstra stor kiste, blir denne levert mot en ekstra kostnad.

OBS – utgifter til eksterne leverandører som f.eks krematoriet er ikke med i din bestilling. I enkelte kirker og/eller større seremonier vil det være behov for ekstra mannskap. Der hvor dette er aktuelt vil det opplyses om under samtalen. Bårebil fra seremonisted til krematorium eller gravplass er ikke inkludert i prisen.

Prisen for bisettelse inkluderer:

 • Kiste.
 • Honorarer – Dekker arbeidet som kundeservice og gravferdsagenten utfører. Herunder:
  • Innhenter dødsattest.
  • Melde dødsfallet til offentlige myndighet(er).
  • Kontakt med prest og organist.
  • Bestille seremonirom.
  • Koordinering av alle bestillinger og avtaler.
  • Formidling/søknad om Behovsprøvd gravferdsstønad – Stønad fra NAV er basert på avdødes økonomi. Nærmere info se www.nav.no. Allèen begravelsesbyrå kan formidle søknaden og trekker fra innvilget stønad på vår faktura.
  • Formidling/søknad om båretransport – Stønad fra NAV der totaldistansen for transport av avdøde overskrider 20 km. Stønaden gis etter visse retningslinjer. Nærmere info se www.nav.no. Allèen Begravelsesbyrå kan formidle søknaden, og trekker fra innvilget stønad fra vår faktura.
 • Stell og nedleggelse av avdøde i kiste.
 • Overføring til seremonisted – Dekker transport fra hvor den avdøde befinner seg og til seremoniplass maks 5 mil. Hvis den avdøde gravlegges i bostedskommune og total kjørelengde overstiger 20 km vil man kun måtte betale en egenandel på all nødvendig transport.
 • Pynt og assistanse ved seremonien – All pynt og lys er inkludert i prisen.
  • Før seremoni: Vi stiller opp opp kisten med avdøde. Vi setter opp blomster, tenner lys og gjør rommet ferdig til seremonistart.
  • Under seremoni: Tar imot og veileder pårørende og andre fremmøtte og viser alle til rette. Deler ut programhefter til fremmøtte.
  • Etter seremoni: Vi rydder alt utstyr, pynt og eventueller blomster.
 • Hygiene og miljøtillegg – Utgifter til rengjøring og personlig beskyttelsesutstyr.

NB: Det kan tilkomme andre kostnader i forbindelse med organist, henting på sykehus, osv. Hvis totalkostnaden for bisettelse overstiger 25.000,- forbeholder vi oss retten til å kreve forskudd på hele eller deler av beløpet.

Gå til toppen