Blomster kiste begravelse kistedekorasjonSlik er gangen når du bestiller begra­velse eller biset­telse online.

Når du bestiller online gjør du en del av oppga­vene som begra­vel­ses­by­rået normalt tar seg av:

 1. Du bestiller enten begra­velse eller biset­telse her på siden. Vi har satt opp ferdige pakker til deg med det du trenger. Du kan bestille pakkene slik de er – eller du kan selv bytte produkter.
 2. Så fyller du ut opplys­ninger om avdøde og seg selv og sender inn bestillingen.
 3. Du får kvit­te­ring på din bestil­ling på mail. Det er alltid mulig å gjøre forand­ringer på et senere tidspunkt.
 4. Vi ringer deg opp så fort som mulig i forhold til din bestil­ling og avtaler videre detaljer rundt tid, sted, ønsker for sere­mo­nien, avtale med prest, en even­tuell døds­an­nonse og alle andre spørsmål.
 5. Vi tar oss av det prak­tiske i forbin­delse med avskjeden.

Hva er forskjellen på å bestille online eller direkte med et begravelsesbyrå?

 • Når du bestiller en begra­velse online, tar du selv på deg noen av oppga­vene, i motset­ning til hvis du avtaler møte med et lokalt begravelses­byrå. Til gjen­gjeld kan du spare opp til 50% av den normale prisen.
 • Tradi­sjo­nelt tar du selv direkte kontakt med et begravelses­byrå – ofte med et personlig møte. Når du kjøper online, avtaler du iste­denfor alle detal­jene med en av grav­ferds­agen­tene på telefon. Deretter ordner vi videre alt det praktiske.
 • Når du bestiller online vil i utgangs­punktet din kontakt med grav­ferds­agen­tene tidligst være ved henting/overføring av den avdøde (hvis du ønsker å være med) eller når selve sere­mo­nien finner sted.

Hva er det jeg selv skal gjøre som begra­vel­ses­agenten pleier å ta seg av?

 • Bestil­ling av kiste og urne – samt blomster, programmer og even­tu­elle tilleggstjenester.
 • Fyller ut infor­ma­sjon om pårørende og avdøde.
 • Våre grav­ferds­agenter hjelper deg å passe på alt, så du ikke glemmer noe. Vi er alltid tilgjen­gelig og svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha.

Får jeg samme service ved begra­velsen eller bisettelsen?

 • Ja! Det vil være en av våre grav­ferds­agenter som utfører alle oppga­vene. Vi vil være der for å sørge at det blir en trygg, verdig og personlig sere­moni, på samme måten som hvis du hadde bestilt begra­velsen hos et tradi­sjo­nelt begravelsesbyrå.