Dødsbo, rydding, bortkjøring og vask

Alléen Begravelses­byrå har dyktige samar­beids­part­nere som kjøper opp dødsbo og/eller utfører rydding, bort­kjø­ring av avfall og hoved­ren­gjø­ring av boliger i dødsbo. Forhånds­av­talt og konkur­ranse­dyktig pris.

For mer infor­ma­sjon ta kontakt med oss på 224 24 224