Dødsbo, rydding, bortkjøring og vask

Alléen Begravelsesbyrå har dyktige samarbeidspartnere som kjøper opp dødsbo og/eller utfører rydding, bortkjøring av avfall og hovedrengjøring av boliger i dødsbo. Forhåndsavtalt og konkurransedyktig pris.

For mer informasjon ta kontakt med oss på 224 24 224